krzyż prawy krzyż lewy

Sennik utrata pracy

Znaczeniu snu utrata pracy

Sen utrata pracy

U

Utrata pracy w marzeniach sennych to zazwyczaj rzeczywiste obawy przed niepowodzeniami i zbliżające się troski. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy bezpośrednio zwalniani.

Czasami jednak wypowiedzenie jest dobrą wróżbą.