krzyż prawy krzyż lewy

Polityka prywatności serwisu horoskop360.pl

Poniższa treść Polityki prywatności określa zasady korzystania z usług serwisu horoskop360

§1
Wstęp

Twoja prywatność jest dla nas ważna, a niniejsza informacja na temat przetwarzania danych osobowych opisuje nasze zasady i praktyki dotyczące zbierania gromadzenia i używania Twoich danych osobowych - jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy, oraz określa Twoje prawa do prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji, która opisuje nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi.

§2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1. Serwis/Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy horoskop360.pl (zlokalizowany pod adresem internetowym https://www.horoskop360.pl oraz jego rozwinięciami), którym jest - New Generation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa , z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000698889, NIP 7822588141.

2. Dane osobowe/Dane – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

3. Polityka - niniejszy dokument

4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Serwis - przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konto Użytkownika Opłaconego, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym oraz opłacenia dostępy zgodnego z ofertą. Szczegółowe postanowienia dotyczące rejestracji Konta Użytkownika Opłaconego, jego utrzymywania oraz korzystania z niego zostały określone w Regulaminie Konta Użytkownika Opłaconego, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.horoskop360.pl/regulamin

6. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub firma odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

7. Profilowanie - zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji.

§3
Przetwarzanie twoich danych

Twoje dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasze Serwisy. Przetwarzamy je w następujących celach:

1. w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

2. Konto Użytkownika Opłaconego udostępniane jest przez Serwis odpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik ponosi koszty korzystania za korzystanie z Dostępu na czas jaki wybrał w Okresie Pakietu.

3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

lub

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

5. w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów,


Twoja aktywność w Serwisie, w tym twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§4
Rejestracja w Serwisie

Utworzenie konta w serwisie jest możliwe tylko jeżeli zostaną spełnione warunki podania danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail lub wyrażenie zgody na pobranie tych danych z platformy Google lub Facebook. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

W związku z założeniem i obsługą konta przetwarzamy twoje dane w następujących celach:

1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

4. w celach marketingowych

5. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne dla założenia i obsługi Konta.

Jeżeli zakładasz konto lub logujesz się w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Google account), Serwis za twoją zgodą pobierze z twojego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

§5
Składanie zamówień

Złożenie i realizacja zamówienia wiąże się z przetwarzaniem twoich danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ;

2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.

§6
Personalizacja i dostosowywanie treści reklamowych

Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych, a polegać to może na:

1. wyświetlaniu ci treści reklamowych, które są dostosowane do twoich deklarowanych preferencji;

2. wyświetlaniu ci treści reklamowych odpowiadających twojej geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym);

3. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści reklamowych do twoich zainteresowań.

§7
Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na newsletter (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.
Dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

2. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§8
Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, wiadomości MMS/SMS lub drogą telefoniczną wymaga twojej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.

§9
Oferta spersonalizowana dla użytkownika

1. Oferta dopasowana jest tworzona automatycznie na podstawie twoich danych, które zbieramy, profilujemy i zapisujemy.
W tym celu gromadzimy dane o:

a twojej historii zakupowej, w tym promocji, z których skorzystałeś;

b twojej aktywności w naszym Serwisie, takiej jak odwiedzane przez ciebie strony, skąd do nas przyszedłeś, jakie treści wyświetliłeś, ile czasu poświęciłeś na poszczególnych stronach w Serwisie;

c informacji, czy masz konto w Serwisie;

d rodzaju urządzenia/urządzeń, z których korzystasz.

2. Twoje dane gromadzone mogą być także za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w twoich urządzeniach końcowych.

3. Oferty dopasowane mogą być ci przedstawiane, o ile się na to zgodzisz.

4. Możesz się odwołać od warunków przedstawionych w ofercie dopasowanej. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: kontakt@horoskop360.pl. Wówczas zapoznamy się osobiście z przedstawionymi ci warunkami, udzielimy dodatkowych informacji i rozstrzygniemy sprawę.

5. Podstawą prawną przedstawienia ci oferty dopasowanej jest twoja zgoda na przedstawienie takiej oferty. - tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: kontakt@horoskop360.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania twoich danych do momentu cofnięcia zgody.

§10
Ciasteczka

Polityka plików “cookies” serwisu

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

- możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

- do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IAB utrzymuje następującą stronę internetową zawierającą informacje na temat kwestii prywatności w związku z reklamą internetową: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki organizacje korzystają z plików cookie, są dostępne na stronie: www.allaboutcookies.org

§11
USŁUGI ZEWNĘTRZNE Z KTÓRYCH KORZYSTAMY

Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji Serwisu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

2. Uwierzytelniania i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Świadczenia usług reklamowych, tj. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów. Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: poprawnego wyświetlenia filmu promocyjnego w serwisie
- Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: analiza przepływu i sposobu korzystania z serwisu
Działanie: Interakcja, która powoduje przesłanie danych do Analytics. Częste typy działań to działania śledzenia stron, działania śledzenia zdarzeń i działania e-commerce.
Po każdorazowym wywołaniu kodu śledzenia przez działanie użytkownika, (np. otwarcie strony w witrynie lub ekranu w aplikacji mobilnej), Analytics rejestruje to działanie. Każda interakcja jest łączona w pakiet nazywany „działaniem” i przesyłana na serwery Google. Przykładowe typy działań:
• działania śledzenia strony,
• działania śledzenia zdarzeń,
• działania śledzenia e-commerce,
• działania związane z interakcją społecznościową.
- Hotjar [administrator Cookies: Hotjar Ltd z siedzibą na Malcie].
Cel: analiza sposobu korzystania z serwisu
Działania: hotjar zbiera i zapisuje informacje gdzie użytkownik klikał na stronie oraz nagrywa film z przebiegu korzystania z serwisu. Dane typu login i hasło nie są przez niego rejestrowane.
Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy lub w celu efektywnego zarządzania strategią marketingową:
- Google AdSense [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: wyświetlanie reklam w serwisie z programu partnerskiego google Adsense
Działanie: Adsense dopasowuje treści reklamowe pod danego użytkownika i personalizuje mu wyświetlanie reklamy

5. Zalogowania do Serwisu za pomocą konta w innym Serwisie:
- Facebook Connect [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
- Google [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

6. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
- twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA,
- Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
- LinkedIn.com [administrator Cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].

7. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

8. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a. Getsitecontrol.com (administrator Cookies: GetWebCraft Limited z siedzibą na Cyprze]

9. Google.com informacje na temat sposobu wykorzystywania danych przez Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites

§12
INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISIE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest New Generation.
W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym Pracownikiem na adres e-mail: kontakt@horoskop360.pl lub pisemnie na adres New Generation, ul. Czarnieckiego 6B lokal 5 61-538 Poznań.

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu realizacji zamówienia na Pakiet i umożliwienia dostępu do usługi Płatnej części serwisu - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres korzystania Konta użytkownika opłaconego - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

b.w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonaniem zamówienia na Konto użytkownika opłaconego - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

c. przedstawienia oferty dopasowanej do Ciebie;
Oferta dopasowana jest tworzona automatycznie na podstawie Twoich danych, które zbieramy, profilujemy i zapisujemy. W tym celu gromadzimy dane o:
- Twojej historii zakupowej obejmującej opłacone Pakiety, w tym promocji, z których skorzystałeś;
-Twojej aktywności w naszym Serwisie, takiej jak statystyki wykonanych pytań przez
ciebie, skąd do nas przyszedłeś, jakie treści wyświetliłeś, ile czasu poświęciłeś na czytanie poszczególnych treści w Serwisie;
- informacji, czy masz Konto w Serwisie;
- rodzaju urządzenia/urządzeń, z których korzystasz.
Twoje dane mogą być także gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w Twoich urządzeniach końcowych. Podstawą prawną przedstawienia Ci oferty dopasowanej jest Twoja zgoda na przedstawienie takiej oferty Rozporządzenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: kontakt@horoskop360.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Twoich danych do momentu cofnięcia zgody.

d.w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:
- ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z Konta użytkownika opłaconego bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięci danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.;
- realizacji celów analitycznych i statystycznych - w ww. celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niż przez okres 10 lat - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony , polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes , polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego ;

e.w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – w ww. celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku, a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

3.Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych

4.Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

5.W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę - wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

6.Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z Konta użytkownika opłaconego.

7.Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz New Generation (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

8.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
- w razie przekazywania danych do USA - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

§13
BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Wszystkie dane zapisywane i przechowane przez Serwis są chronione z użyciem opcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem są zobowiązane do tego aby dane przechowywane były bezpieczne a procedury bezpieczeństwa uniemożliwiały wyciek danych.

§14
KONTAKT

Dokładamy wszelkich starań aby kontakt z odpowiednim działem był wielokanałowy co za tym idzie szybkość odpowiedzi była jak najlepsza.

Kanały kontaktu z serwisem:

1. e-mail – kontakt@horoskop360.pl

Wszystkie kanały komunikacji z pracownikami serwisu dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

§15
USUNIĘCIE KONTA

W celu usunięcia konta prosimy o wysłanie wiadomości email, z zarejestrowanego adresu email, o treści "Usuń konto" na kontakt@horoskop360.pl.

§16
Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§17
Zmiany polityki prywantności

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§18
Wersje polityki prywatności

1. Dokument udostępniany jest na stronie Serwisu a przycisk Pobierz umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto dokument dostępny jest w formie cyfrowej pod adresem Siedziby.

2. Dokument obowiązuje od dnia 7 maja 2019 roku

3. Wersja dokumentu - 1.1 PP z dania 7 maja 2019