Sennik stypa

sennik książka

Stypa zwiastuje często szczęście i powodzenia.

Będąc na stypie, zakończysz pewne problematyczne sprawy.

Widzieć stypę, oznacza radość.

Ukochana osoba na stypie to możliwa, natarczywa znajomość.

Porozmawiaj z naszym wróżbitą
Jeżeli chcesz porozmawiać na komunikatorze z Wróżbitą Stefanem zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 - 16:00