Sennik hotel

sennik książka

Hotel we śnie symbolizuje twoją wewnętrzną przemianę, zmianę wartości i podejścia do życia oraz pragnienie porzucenia przyzwyczajeń z przeszłości. Oznacza też chęć oderwania się od codziennego życia i obowiązków.

Zamiennie hotel w marzeniu sennym może również świadczyć o tym, że jesteś osobą uczciwą, odpowiedzialną, zdyscyplinowaną i wszystkie wyznaczone cele osiągasz ciężką pracą. Informuje także o tym, że zasady to dla ciebie rzecz święta i zawsze ich przestrzegasz.

Porozmawiaj z naszym wróżbitą
Jeżeli chcesz porozmawiać na komunikatorze z Wróżbitą Stefanem zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 - 16:00