krzyż prawy krzyż lewy

Sennik brudna woda

Znaczeniu snu brudna woda

Sen brudna woda

B

Brudna woda jest odzwierciedleniem złego stanu psychicznego osoby śniącej.

Świadczy o tym, że brakuje jej pewności siebie lub ma negatywne podejście do życia.

Może także informować o tym, że nie potrafi ona znaleźć swojego prawdziwego „ja”. Sen taki nawołuje do przeanalizowania i zmiany postawy.

Marzenie senne, w którym występuje brudna woda interpretowane jest również jako utrata szansy i nadziei na lepsze jutro. Osoba śniąca powinna zachować wzmożoną ostrożność podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji na jawie.