krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Zygmunt

Imię Zygmunt

Zygmunt

Z

Męskie imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów sigu, co znaczy zwycięstwo oraz munt, czyli opieka i ochrona. Zatem połączenie tych wyrazów daje nam tego, którego opieka niesie zwycięstwo. Można także interpretować to imię jako tego, którego zwycięstwo daje opiekę.

W miłości jest bierny i czeka na gest drugiej strony. Często boi się odrzucenia czy wyśmiania i dlatego nie podejmuje inicjatywy. Dlatego też postrzegany jest jako chłodny i niewrażliwy.

W towarzystwie Zygmunt postrzegany jest jako intrygujący i skryty. Nie stroni od towarzystwa i dobrej zabawy, przez co pieniądze się go nie trzymają. Bezbłędnie potrafi odczytać intencje i motywacje innych osób. Niechętnie pomaga innym.

Zygmunt nie lubi się przemęczać i pozbawiony jest aspiracji. Dlatego też nie wróży mu się wielkiej kariery zawodowej i awansów. Marzy o wielkim działaniu, ale jest zbyt leniwy, by wyjść poza schemat i zapracować na to.