krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Władysław

Imię Władysław

Władysław

W

Władysław to imię pochodzenia słowiańskiego, które pierwotnie zapisywano jako Włodzisław. Wywodzi się ono od słów włodzi (włada, rządzi, panuje) i slaw (sława) co oznacza tego, który zawładnął sławą.

Władysław to idealny, aby dowodzić i kierować ludźmi, waleczny oraz charyzmatyczny mężczyzna. Nie brak mu przy tym ambicji, energii i pewności siebie. Ma liczne zdolności i głęboki umysł. Ma duży zmysł praktyczny.

Nie podchodzi emocjonalnie do kontaktów z innymi. Chętnie pomaga innym i jest osobą pełną taktu. Jest uczciwy oraz ostrożny. Bardzo liczy się z opinią publiczną i przywiązuje do niej wagę. Najlepiej do niego pasuje określenie: „Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”.

Władysław jest dość zachłanny w uczuciach. W życiu rodzinnym jest łagodny i zdolny do ustępstw. To osoba szalenie rodzinna. Nie interesują go sukcesy ambicjonalne, ponieważ zawsze najważniejsze jest szczęście rodziny.