krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Klaudia

Imię Klaudia

Klaudia

K

Klaudia jest imieniem żeńskim będącym odpowiednikiem męskiego imienia Klaudiusz.

Klaudia nie jest typem zdobywczyni czy kokietki. Twardo stąpa po ziemi i szuka partnera, który będzie wsparciem dla niej i przyszłej rodziny. Jak już takiego odnajdzie, zakochuje się na całe życie, tworząc zdrową i udaną relację.

Jako osoba zawsze skora do pomocy, wsparcia czy udzielenia pokrzepiającej rady Klaudia otacza się dużą ilością bliższych lub dalszych znajomych. Jest ciepła i sympatyczna. Wybacza ludziom złe spojrzenia, często starając się ich usprawiedliwić. Z drugiej strony sama często nie otrzymuje wsparcia, jakiego jej potrzeba, gdyż ukrywa swoje emocje.

Pomimo tego, że Klaudia posiada dobrą intuicję, często rozsądek bierze górę. W wykonywaniu zadań najważniejsza jest dla niej skuteczność. Lubi także pomagać, stąd często pracuje jako pracownik opieki społecznej, pielęgniarka czy psycholog.