krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Karolina

Imię Karolina

Karolina

K

Karolina to imię pochodzące od starogermańskiego słowa carl lub charal, gdzie słowo to ma znaczenie mężczyzny lub męża. Karolina to w dosłownym tłumaczeniu kobieta wierna mężowi.

Karolina to osoba stworzona do tego, by być częścią rodziny. W młodości przykładna córka, później idealna matka, żona i partnerka. Jednak potrzebuje czuć, że jest wspierana w swojej roli. Jak kocha, to już nic tego nie zmieni, ale nie zakochuje się zbyt łatwo.

W zależności od towarzystwa Karolina potrafi być zarówno nieśmiałą dziewczyną, jak i robiącą duże wrażenie na innych kobietą. Jest sympatyczna i otacza się znajomymi. Ale preferuje kilku naprawdę zaufanych przyjaciół niż duże grupy znajomych.

W pracy Karolina jest osobą obowiązkową i sumienną. Erudycja pozwala jej na zajęcie się wieloma różnymi projektami, z różnych dziedzin życia. Jednocześnie jest perfekcjonistką, co z czasem jest męczące zarówno dla otoczenia, jak i dla niej samej. Artystka.