krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Hubert

Imię Hubert

Hubert

H

Hubert to starogermańskie imię męskie oznaczające osobę bystrą i z poczuciem humoru. Na imię to składają się dwa staroniemieckie wyrazy - hugu czyli duch lub humor oraz beracht czyli wyróżnianie się.

Hubert jest człowiekiem wyjątkowo aktywnym, zawsze zainteresowanym tym, co się wokół niego dzieje. Lubiany w towarzystwie. Pomimo dużej bystrości i zazwyczaj wysokiego poziomu inteligencji, stara się nie wyróżniać. Jest sympatyczny i ciepły.

Jako partner czuły, o wyważonym charakterze. Odznacza się dużym kodeksem moralnym, a żona i dzieci zawsze mogą na nim polegać. Lubi dobrobyt, więc stara się go zapewnić swojej rodzinie. Tradycjonalista przekazuje wartości dzieciom.

W powierzonych zadaniach cierpliwie dąży do celu, dlatego jest cennym pracownikiem. Nie zrażają go porażki, a często pomimo braku dążenia do bycia najlepszym i tak góruje nad innymi. Zawody dla Huberta to takie, gdzie potrzeba rygoru i systematyczności.