krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Honorata

Imię Honorata

Honorata

H

Honorata to imię żeńskie pochodzące od męskiego Honorat, który oznacza człowieka honorowego, szanowanego, czczonego przez innych.

Honorata jest osobą cechującą się dużą mądrością, poczuciem sprawiedliwości i opanowaniem. Ponadto ceni sobie prestiż i to, że inni liczą się z jej zdaniem oraz osądami. Dzięki tym cechom jej kariera często idzie w takich kierunkach jak mediator, sędzia, adwokat, radca prawny.

Miłość dla Honoraty jest ważna, szczególnie jeżeli oprócz niej łączy ją z drugą osobą głęboka nić porozumienia i partnerstwo. Ceni sobie samodzielność partnera i jego poczucie odpowiedzialności na równi z nią. Jako matka i żona, wzbudza podziw, jak i chętnie bliscy zwracają się do niej po radę.

W towarzystwie Honorata jest lubiana, jak i podziwiana przez innych. Często przyjaciele proszą ją o radę lub pomoc, a ona bez zastanowienia wyciąga do innych rękę. Lubi ludzi i to z wzajemnością.