krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Emilia

Imię Emilia

Emilia

E

Emilia to żeński odpowiednik męskiego imienia Emil.

Jest kobietą pewną siebie, przebojową, jednak niechętnie mówiącą o swoich uczuciach. Uparcie dąży do celu, a winą za wszelkie niepowodzenia obciąża innych. Jest zaangażowana w to, co robi i nie boi się wyzwań.

Tym, co przyciąga do niej mężczyzn to wdzięk, jednak bardzo trudno zdobyć jej zaufanie. Ludzi zjednuje swoim poczuciem humoru, jednak przyjaciół dobiera bardzo starannie. Rodzina i bliscy mogą liczyć na jej lojalność. Jest krytyczna w stosunku do siebie i innych.

Jej cechy charakteru i zachłanność nowych doświadczeń sprawia, że jest pożądanym pracownikiem. Jej umiejętność analitycznej oceny pozwala dokonywać jej bardzo dobrych wyborów. Wierzy w siebie, co przekłada się na jej zawodowe sukcesy.

Kocha dzieci, a duża rodzina jest jej marzeniem, gdyż to ona daje jej bezpieczeństwo i motywuje do działania. Kochająca, czuła, lecz sprawująca nad wszystkim kontrolę.