krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Dominik

Imię Dominik

Dominik

D

Dominik to otwarty na ludzi, chętny do dyskusji mężczyzną. Imię to jest pochodzenia łacińskiego i oznacza należący do Boga.

Mężczyzna noszący imię Dominik jest zżyty ze swoimi bliskimi i potrzebuje wsparcia w rodzinie. Jego żona może liczyć na statecznego, wiernego i cierpliwego partnera, który będzie ją zaskakiwał romantycznymi niespodziankami. Potrzebuje ciepła i zrozumienia, gdy nie otrzyma tego od wybranki serca, będzie szukał gdzie indziej. Jako ojciec aktywnie włącza się w wychowanie dzieci.

Jest oddanym przyjacielem, który obiektywnie oceni każdy problem, z którym Ci się do Niego zwrócą. Jest ambitny i zna swoją wartość, często wykazuje cechy, które sprawiają, że lubi dominować nad otoczeniem. Dobrze czuje się wśród ludzi, nie lubi samotności.

Na gruncie zawodowym musi czuć się potrzebnym, dobrze współpracuje z innymi. Przestrzega zasad i nie akceptuje nieetycznych zachowań zarówno u siebie, jak i u innych.