krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Alfred

Imię Alfred

Alfred

A

Męskie imię wywodzące się z języka germańskiego. Jest zlepkiem słów alf, czyli elf (stworzenie zamieszkujące lasy i łąki) oraz red, czyli rada. Wspólnie oznaczają one kogoś, kto udziela dobrych rad, jako że elfy były uważane za stworzenia niezwykle mądre.

Alfred to mężczyzna mający wielkie marzenia, ale wcale nie dążący do ich realizacji. Zadowala się przyziemnymi sukcesami, dalekimi od jego wyobrażeń. Zazwyczaj jest osobą ciepłą i delikatną, jednak czasem z uporem maniaka walczy o swoje zdanie.

Prace wykonuje dla zarobku i się z tym nie kryje, ale jest to też powód, dla którego wykonuje ją sumiennie. Ale tylko w momencie, kiedy nie czuje nad sobą rygoru i nikt nie narzuca mu swojego zdania. W miłości bywa nieśmiały i bardzo wrażliwy na punkcie swojej osoby. Pomimo tego często ma problemy z okazywaniem uczuć. Jest introwertykiem, stąd nie zawsze znajduje zrozumienie w towarzystwie, jak i innych relacjach.