krzyż prawy krzyż lewy

znaczenie imienia Aldona

Imię Aldona

Aldona

A

Aldona to imię żeńskie, pochodzące z Litwy. Jego znaczenie nie jest poznane. W Polsce stało się popularne dzięki związkom książąt z litewskimi kobietami o tym imieniu.

Aldony to często kobiety cechujące się dużym temperamentem, ale nie podejmujące nierozważnych decyzji. Jednak gdy już weźmie się za jakąś pracę, robi ją sumiennie, w pełni się w nią angażując. Nie zrażają jej porażki, jak i stara się optymalizować swoje działania. Nie lubi nudy oraz mechanicznego wykonywania czynności, stąd najlepiej odnajduje się zawodach takich jak handlowiec, czy jako przedstawiciel służby medycznej.

W towarzystwie Aldona uchodzi za osobę twardą, a momentami wręcz oziębłą. Gdy coś idzie niezgodnie z jej wyznawanymi wartościami, staje się bojowa i nie boi się walczyć o swoje. Jednak w miłości pozwala sobie na wyrażanie uczuć i bycie wrażliwą. Buduje solidne, mocne, ale i niezwykle ciepłe więzi z najbliższymi.