krzyż prawy krzyż lewy

Numerologia - jaką cyfrą jestem?

Przez - 21 kwietnia 2019
580
Numerologia - jaką cyfrą jestem?

Numerologia - jaką cyfrą jestem?

Wiele osób traktuje numerologię jako główny wyznacznik ich życia i podczas dokonywania wyborów i podejmowania ważnych decyzji to właśnie liczby odgrywają u nich główną rolę. Jest to trochę uproszczone podejście do świata, jednak można z numerologii dowiedzieć się czegoś o sobie lub bliskich nam osobach. Numerologia wskazuje na konkretne cechy, możliwości lub trudności. Opiera się na naszej dacie urodzenia, więc interpretacja naszej cyfry jest stała i nie zmienia się w ciągu całego naszego życia. Zmieniać mogą się jedynie horoskopy na konkretny czas, które również konstruowane są w oparciu o liczby.

Cyfry, którym zawierzamy nasze życie i postepowanie mieszczą się w przedziale 1-9. Aby uzyskać jedną z nich i móc się do niej odnieść, należy zsumować ze sobą kolejno następujące cyfry konkretnej daty. Aby obliczyć swoją indywidualną liczbę osobistą, należy dodać do siebie kolejno cyfry w dacie urodzenia i cyfry przyporządkowane do konkretnych liter naszego imienia i nazwiska.

Zaczynamy od obliczenia liczby urodzeniowej, czyli tej dotyczącej daty urodzenia. Dla przykładu, osoba która urodziła się 12.10.1990r., może obliczyć taką liczbę w następujących działaniach: 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 0 = 23 , czyli 2 + 3 = 5. Zatem liczbą urodzeniową tej osoby jest 5.

Liczby imienia i nazwiska oblicza się według określonego szablonu przypisanych cyfr. Kolejno są to:

A, Ą, J, S, Ś dla cyfry 1,

B, K, T dla cyfry 2,

C, Ć, L, Ł, U dla cyfry 3,

D, M, V, dla cyfry 4,

E, Ę, N, Ń, W dla cyfry 5,

F, O, ó, X dla cyfry 6,

G, P, Y dla cyfry 7,

H, Q, Z, Ż, Ź dla cyfry 8,

I , R dla cyfry 9.

Tak więc cyfrą imienia i nazwiska dla kogoś nazywającego się Anna Nowak będzie, ANNA = 1 + 5 + 5 + 1 = 12, a więc 1 + 2 = 3 oraz NOWAK = 5 + 6 + 5 + 1 + 2 = 19, a więc 1 + 9 = 10 i 1 + 0 = 1 Sumujemy cyfry imienia i nazwiska: 3 + 1 = 4. Cyfrą imienia i nazwiska Anny Nowak jest 4.

Dla obliczenia cyfry osobistej tej osoby, dodajemy liczbę urodzeniową i liczbę imienia i nazwiska, więc 5 + 4 = 9. Oznacza to, że liczbą osobistą naszej przykładowej osoby jest 9. Na tej podstawie może ona odszukać interpretacji liczby 9 w numerologii i dowiedzieć się czegoś, co do tej pory było poza zasięgiem tej osoby.

Można w ten sposób również odnaleźć swoją liczbę dla danego roku. Aby ją uzyskać, należy dodać do siebie cyfry roku, np. 2018 to będzie 2 + 0 + 1 + 8 = 11, czyli 1 + 1 = 2. Cyfra 2 będzie w tym momencie cyfrą roku 2018. Po dodaniu jej do naszej liczby osobistej, odnajdziemy swoją liczbę danego roku. W naszym przykładzie to będzie: 9 + 2 = 11, czyli 1 + 1 = 2. 2 zatem jest cyfrą, którą nasza przykładowa osoba może kierować się w swoim życiu w roku 2018. Przyniesie jej ona wiele szczęścia i powodzenia.

maciej
Wróżbita Maciej 24 posty
<p style="text-align:justify"><span style="color:#8e44ad"><strong>Wróżbita Maciej</strong></span> skupia się w swojej pracy na tym, co pisane jest nam w gwiazdach i numerologii. Doskonale potrafi ocenić, w jakim momencie życia znajduje się osoba urodzona konkretnego dnia i przepowiedzieć jej przyszłość. <span style="color:#8e44ad"><strong>Na podstawie układu ciał niebieskich</strong></span> w danym czasie jest on w stanie wskazać, czy kroki podjęte przez daną osobę w konkretnym kierunku, zaprowadzą ją do upragnionego celu. <span style="color:#8e44ad"><strong>Jest on specjalistą</strong></span> w odczytywaniu i przedstawianiu tego, co los zapisał dla każdego z nas w czasie i miejscu urodzenia.</p>