krzyż prawy krzyż lewy
ikona karty

Karta tarota - Świat

Świat

Wielki Arkan XXI symbolizuje koniec zmartwień i problemów, pokonanie wszelkich przeciwności losu oraz odnalezienie własnego „ja”.

Oznacza pozytywne zakończenie pewnego etapu w życiu. To harmonia oraz pojednanie z ludźmi i resztą świata. Karta ta przedstawia osobę bardzo uduchowioną, serdeczną, która potrafi sobie radzić w życiu. Świat świadczy o dojrzałym i stabilnym uczuciu, długowieczności, powrocie do zdrowia oraz o sukcesie i pracy zgodnej z pasją.

Karta ta może oznaczać również zmiany, których podświadomie oczekujemy, jednak nie czujemy się na nie gotowi. Zmiany te, choć gwałtowne, z pozoru nieuzasadnione i niepotrzebne, mogą wyjść jedynie na dobre i pozwolić nam ruszyć dalej w życiu. Coś sprawiło, że negatywna sytuacja w jakiej znaleźliśmy się w życiu, przestała nam przeszkadzać. Przyzwyczailiśmy się do panujących warunków i znosimy je już bez emocji. Karta ta wróży przerwanie tego toksycznego układu i oświecenie nas w pewnych kwestiach.

Karta Świat jest także symbolem odczuwanego bólu i kryjącego się za nim szczęścia. W tej kwestii ważne jest aby analizować ten symbol przez pryzmat innych kart z rozkładu.

Przepowiednia tej karty może oznaczać zburzenie naszego dotychczasowego planu, co wzbudzi w nas prawdopodobnie początkowo negatywne emocje. Po pewnym jednak czasie i oswojeniu się z sytuacją oraz dostrzeżeniu jej innej perspektywy, może okazać się, że rezultat takiej zmiany jest całkiem pozytywny. Karta może otworzyć nam oczy i pozwolić ujrzeć naszej świadomości inne rozwiązania.

Czasem zamykamy się na świat i innych ludzi, nie dostrzegając tego, co dzieje się wokół nas. Przepowiednia świata może być wskazówką abyśmy stali się bardziej empatyczni na cierpienie innych i poświęcali się nie tylko swoim własnym pragnieniom, ale także zaczęli robić coś dla ogółu.

Możesz w najbliższym czasie odczuć ulgę wynikającą z podjętej wreszcie decyzji. Świat bowiem symbolizuje uwolnienie jakiegoś rodzaju uwikłania w sprawy lub problemy.

Ta przepowiednia może oznaczać zmiany i poczucie chaosu w życiu lub zupełnie odwrotnie - ład i harmonię. Interpretacja jej zależy bowiem od układu sąsiadujących kart.