krzyż prawy krzyż lewy
ikona karty

Karta tarota - Moc

Moc

Karta Moc została oznaczona numerem XI w talii Tarota. Znana jest również jako Siła i przedstawia młodą osobę, która stoi za lwem i bez cienia strachu trzyma jego paszczę w dłoniach. Emanuje od niej spokój oraz opanowanie. 

Karta jest symbolem osoby o silnym charakterze i o znacznej sile fizycznej. Prezentuje człowieka odpornego, wytrzymałego, ale także autokrytycznego perfekcjonistę. Karta przedstawia dużą siłę, przezwyciężanie problemów w sytuacjach kryzysowych oraz wewnętrzną moc. Oznacza pracę nad sobą i dążenie do perfekcji. Wyraża cielesny związek, w którym partner jest bardzo silny, przezwyciężanie chorób oraz powodzenie w interesach.

Można śmiało powiedzieć, że karta symbolizuje odwagę, znaczną odporność psychiczną i fizyczną, poczucie własnej wartości, odnalezienie własnego rytmu, piękno, mądrość. Wyraża dojrzałość w radzeniu sobie z występującymi problemami. 

Karta świadczy o zdecydowanym działaniu, dążeniu do wyznaczonych przez siebie celów, czy też mówieniu prawdy w oczy. Wskazuje również na znajdywanie wspólnego języka z osobą, z którą dotychczas wydawało się to wręcz niemożliwe. 

W pozytywnym znaczeniu symbolizuje władzę, energię, odwagę, mądrość, kontrolę, zaufanie, wewnętrzną siłę, natomiast w negatywnym ujęciu świadczy o mściwości, zarozumiałości, uprzedzeniach oraz nieszczęściu. 

W odniesieniu do miłości, jeżeli jesteś kobietą przejmiesz inicjatywę w namiętności. Uczucie między partnerami będzie pełne energii i pasji. Kobieta w pełni akceptuje własne ciało i seksualność.   

Karta prezentuje osobę, która potrafi narzucić własne zdanie, jest wpływowa i przekonana o swojej nieomylności. Jest dodatkowo bardzo dobrze zorganizowana, co znacznie ułatwia jej wykonywanie swojej pracy z największą pasją. Wskazuje również na sukcesy zawodowe oraz powodzenie w interesach, które wiąże się z napływem gotówki. 

W kwestiach zdrowotnych nie ma większych problemów, ponieważ karta ta oznacza dobrą kondycję oraz energię. Pojawić się mogą jedynie przeziębienia oraz niegroźne kontuzje.