krzyż prawy krzyż lewy
ikona karty

Karta tarota - Koło fortuny

Koło fortuny

Karta Koło Fortuny została oznaczona numerem X w Wielkich Arkanach Tarota. Koło Fortuny nazywane jest również Kołem Szczęścia. Na karcie nie została przedstawiona żadna ludzka osoba, natomiast widać na niej duże ośmio-szprychowe koło, na którego obwodzie zazwyczaj ukazane są wizerunki kilku zwierząt. Zdarza się też, że w czterech punktach koła umieszczone są litery „TARO”. 

W znaczeniu pozytywnym karta jest zapowiedzią zmian, początkiem nowego etapu w naszym życiu, może zwiastować nagłe i niespodziewane wydarzenie. Koło Fortuny uświadamia nas o zmienności ludzkiego losu a także o tym, że w życiu każdego człowieka pojawiają się wzloty i upadki. Natomiast w ujęciu negatywnym informuje nas o trudnościach, pechu, niewykorzystanych szansach, stratach i niestabilności. 

Karta symbolizuje sukces i wielkie szczęście. Świadczy również o tym, że z błędów, które zostały popełnione w przeszłości wyciągnięto odpowiednie wnioski. Reprezentuje osobę szczęśliwą, pracującą nad samą sobą a także nad swoim charakterem. Taki człowiek jest pozytywnie nastawiony do życia i innych ludzi. 

W uczuciach karta przedstawia szczęśliwe przemiany, nowe uczucie lub rozkwit trwającego już związku, a także wzrost namiętności. Karta może też świadczyć o miłości, która jest nam przeznaczona.  

Koło Fortuny w kwestii finansowej wskazuje na powodzenie w sprawach materialnych, szansę na zdobycie dodatkowego zastrzyku gotówki, wygraną, szczęśliwy traf. W pracy natomiast możliwe jest podpisanie korzystnych umów, szczęście w interesach. W ujęciu negatywnym mówi o zdobyciu dużej ilości pieniędzy oraz ich natychmiastowej utracie, wskazuje też na zmienne powodzenie. 

Karta wskazuje na dobre zdrowie, witalność, silny organizm, który będzie potrafił wiele znieść. Niestety mogą również wystąpić problemy z trzustką, wątrobą, woreczkiem żółciowym, płucami, dwunastnicą oraz śledzioną. 

Zawody, które oznacza ta karta to przede wszystkim: makler, krupier, kierowca, mechanik, ekonomista, biznesmen, bankier, czy też finansista.