krzyż prawy krzyż lewy
ikona karty

Karta tarota - Eremita

Eremita

Karta Eremita została oznaczona numerem IX w Wielkich Arkanach Tarota. Karta przedstawia zazwyczaj starszego, zgarbionego i brodatego mężczyznę, który nosi na sobie pelerynę lub habit. W jednej dłoni trzyma laskę, w drugiej natomiast lampę, która oświetla mu drogę. 

Eremita jest przede wszystkim przewodnikiem duchowym, podróżnikiem, typem samotnika, osobą bardzo mądrą i doświadczoną, powściągliwą oraz chłodną emocjonalnie. Odosobnienie daje mu możliwość zastanowienia się nad sensem życia, odszukania spokoju i prawdy.  

Eremita symbolizuje rozwój emocjonalny i duchowy. Oznacza również podróż w głąb własnej osobowości. Karta zwraca jednak uwagę na to, żeby nie odizolować się zbytnio od ludzi i reszty świata. Reprezentuje człowieka pogodzonego z życiem i innymi sprawami, mądrego, posiadającego własną wizję świata oraz filozofię życia. 

Osoby takie często sprawdzą się w zawodzie: filozofa, lekarza, pielęgniarza, społecznika, misjonarza, księdza, psychologa, teologa, przewodnika, historyka, nauczyciela czy też kulturoznawcy. 

Karta ta jest oznaką zamknięcia się w sobie, samotności, rozważań nad życiem i skupieniu się na wewnętrznych przeżyciach. Wgląd we wnętrze samego siebie może odbywać się w ciszy a niekiedy nawet w czasowej izolacji. Zdecydowanie można powiedzieć, że Eremity nie interesuje świat zewnętrzny. Nie odczuwa potrzeby korzystania z tych wszystkich dóbr, które kuszą inne osoby. 

Osoby będące w stałych związkach mogą się spodziewać oddalenia jednego z partnerów. Eremita jako osobowość w uczuciach wskazuje na osoby sentymentalne i czułe. Można o nich również powiedzieć, że są to osoby powściągliwe oraz pełne rezerwy. Karta ta wskazuje również na brak zaufania wobec partnera.

W kwestiach finansowych Eremita nie powinien mieć większych trudności ze zdobyciem pieniędzy, jednak należy wspomnieć o tym, że nie będzie interesowała go duża fortuna. Prowadzi proste życie o nieskomplikowanych wymogach. 

Odnosząc się do stanu zdrowia, karta wskazuje na pojawienie się choroby przewlekłej, choroby Alzheimera, czy też demencji starczej.